Jesus is the Better Sower – Luke 8:22-56

Jesus is the Better Sower – Luke 8:22-56

1. The Disciple’s faith is the seed on the rock. (v. 22-25)

2. The demon-possessed man’s faith is the seed on the path. (v. 26-39)

3. Jairus’ faith is the seed on the thorns. (v. 40-42, 49-56)

4. The woman’s faith is the seed in the good soil. (v. 40-48)

The full sermon transcript is available here.