Ephesians 4:11-16
Previous
Mark 4:1-20
Next
Luke 24